Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

KONTAKT:

prownioski@gmail.com

Pola oznaczone * są wymagane.

tel. 737 739 139

GG 6949834

Punktacja

 

     Pomoc będzie udzielana w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie poniższych kryteriów.

    O kolejności decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku takiej samej liczby punktów w dalszej kolejności uwzględnia się wielkość gospodarstwa (im większe tym wyższa pozycja w kolejce), a jeżeli to nie rozstrzyga to brany jest pod uwagę wiek wnioskodawcy (im młodszy tym wyższa pozycja na liście).

I tak przyznaje się punkty wg następujących kryteriów:

  • Wielkość gospodarstwa  - 0,25 pkt za każdy hektar:

- powyżej średniej krajowej w województwach ze średnią wojewódzką niższą od krajowej,

- powyżej średniej wojewódzkiej w województwach ze średnią powyżej średniej krajowej).

Jednak nie więcej niż 5 punktów.

  • Kwalifikacje zawodowe

- wykształcenie wyższe rolnicze (5 punktów);

- wyższe nierolnicze i 3 letni staż pracy w rolnictwie lub wyższe nierolnicze i studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą (5 punktów);

- zawody rolnicze na poziomie kwalifikacji technika (5 punktów);

- zawody rolnicze na poziomie kwalifikacji zasadniczych (4 punkty);

- tytuł wykwalifikowanego robotnika oraz 3 letni staż pracy w rolnictwie (3 punkty);

- wykształcenie średnie oraz co najmniej 4 letni staż pracy w rolnictwie (2 punkty).

  • Rodzaj planowanej produkcji

- uczestnictwo w unijnym systemie jakości o którym mowa w działaniu „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” (2 punkty) w przypadku rolnictwa ekologicznego (4 punkty) (szczegóły
w rozporządzeniu);

- produkcja roślin wysokobiałkowych (zgodnie z listą gatunków przyjętą w dopłatach bezpośrednich)na powierzchni co najmniej 1 ha
(2 punkty);

  • Kompleksowość biznesplanu (jakie działania i inwestycje założono, opisano w biznesplanie)

- inwestycja budowlana (2 punkty);

- udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych (0,5 pkt za każde z działań, jednak nie więcej niż 2 punkty);

- prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (1 punkt);

- udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (2 punkty za każde z tych działań).

  • Wpływ na realizację celów przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu

- udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66% (0,5 punktu);

- przygotowanie planu nawozowego oraz jego stosowanie (2 punkty);

- inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (nie więcej niż
5 punktów, do wyliczenia na podstawie wzoru oraz tabeli z rodzajami inwestycji stanowiącej załącznik do rozporządzenia);

  • Wpływ na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności

- postęp biologiczny (1 punkt);

- organizacja produkcji (1 punkt);

- nowoczesne technologie produkcji (1 punkt);

- innowacyjny produkt (1 punkt);

Jednak w sumie nie więcej niż 2 punkty.

  • Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą jego część a młodym rolnikiem

- powyżej 15 do 25 lat (1 punkt);

- powyżej 25 lat (2 punkty).

W przypadku kilku przekazujących, różnicę wieku ustala się na podstawie wieku tej osoby która przekazała największą część gospodarstwa.

Warunek w posiadaniu przekazującego mogą pozostać użytki rolne
o powierzchni do 0,5 ha.

  • Przejmowanie gospodarstwa w całości lub kilku gospodarstw w całości (3 punkty) (Warunek jak wyżej)

 Tak w skrócie ma wyglądać punktacja zgodnie z projektem rozporządzenia.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?